0542 338 76 65

2019 Hacamat Takvimi

Hacamatı, kamerî ayların ilk ve son günlerinde değil, dolunay veya dolunaydan sonraki günlerde yaptırmak en uygundur. Çünkü bu günler, vücuttaki kanın en hareketli ve en çok olduğu günlerdir. Bu; sağlıklı kimselerin, sünnete uymak için yaptırdıkları ve sıhhat üzere devam etmeye vesile olan hacamat ile ilgilidir. 
Kan aldırmanın en uygun olduğu zamanlarla ilgili olarak Peygamber (s.a.v.): “Her kim ayın onyedi, ondokuz ve yirmi birinci günlerinde kan aldırırsa (kan hücumundan dolayı meydana gelen) bir çok hastalıklardan şifâ bulur.”
Bir kısım ilim adamlarına göre, Ay’ın çekim kuvveti ve tesiri sâdece ve med-cezir (gel-git) hâdisesi ile sulara değil; aynı zamanda insanlara, hayvanlara, meyvelere, ağaçlara, topraklara, hattâ mâdenlere dahi tesir etmektedir. Güneşin tesiri sıcaklığı; Ay’ın tesiri ise rutubeti iledir.
Hacamatın en faydalı olduğu mevsimi sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bize; kiraz yemeden evvel yani yaz başlangıcı, olarak bildirmiştir. Gün olarak da arabî ayların 15-17-19-21-23’den itibaren ay sonuna kadar olan günleri tavsiye etmişlerdir. Vakit olarak sabah erken hacamat yapılabildiği gibi, öğlen veya daha sonra da hacamat yapılabilir hatta bazı Sahabe Efendilerimizin (r.a.e.) gece hacamat yaptırdıkları, rivâyetlerde geçmektedir. Hacamatta vücudun dinlenmiş olması, uykusuz ve yorgun olmaması esas şarttır.

Bunun yanı sıra haftanın üç günü hakkında teşvik olmayıp sadece yasaklayıcı Hadis-i Şerifler vardır. Bu üç günde yasak günlerdir; ÇARŞAMBA – CUMA -CUMARTESİ günleridir.

Urfa hacamat merkezinde belirtilen günlerde hacamat hijyenik ortamda yapılmaktadır.


Web Tasarım: Horizon